Jadwal Dokter Orthopedi

Nama DokterPoliklinikJadwal
SeninSelasaRabuKamisJum'at
dr. Rizki Rahmadian, SpOT(K), M.KesORTHOPAEDI11.00-16.0011.00-16.00
dr. Hendra Maska, SpOTORTHOPAEDI11.00-16.0011.00-16.00
dr. Hermansyah, SpOTORTHOPAEDI11.00-16.0011.00-16.00
Dr. dr. Roni Eka Sahputra, SpOT(K)ORTHOPAEDI11.00-16.0011.00-16.00
dr. Almu Muhamad, SpOT(K)ORTHOPAEDI11.00-16.0011.00-16.00
dr. Ardian Riza, SpOT, M.KesORTHOPAEDI11.00-16.0011.00-16.00